Metalurško-tehnološki fakultet

Test iz predmeta Bioloski procesi u životnoj sredini
Test iz predmeta Bioloski procesi u zivotnoj sredini ce se odrzati 24.05.2018. sa pocetkom u 14h, na BTF_u, sale A1 i A3