Metalurško-tehnološki fakultet, 26.09.2019

Vježbe - Opšta hemija (grupe i termini)Vježbe-opšta hemija

 

Drage kolege,

I grupu na vježbama iz Opšte hemije čine studenti Hemijske tehnologije sa rednim br indeksa od 1/19 do 14/19

II grupu na vježbama iz Opšte hemije čine studenti Hemijske tehnologije sa rednim br indeksa od 15/19 do 29/19

III grupu na vježbama iz Opšte hemije čine studenti Hemijske tehnologije sa rednim br indeksa od 30/19 do 35/19 i studenti Metalurgije sa rednim brojem indeksa od 1/19 do 10/19

IV grupu na vježbama iz Opšte hemije čine studenti Metalurgije sa rednim br indeksa od 11/19 do 24/19

 

Sledeće nedelje, u srijedu u 8.15h će se održati prvi termin vježbi za sve studente oba smjera, u isto vrijeme, u laboratoriji za Opštu i neorgansku hemiju.

 

 

Broj posjeta : 398