Metalurško-tehnološki fakultet

Termin održavanja I kolokvijuma - popravni rok
Polaganje I kolokvijuma (popravni rok) biće održano u petak 27.11.2020. godine, prema rasporedu datom u prilogu. Na polaganje kolokvijuma mogu izaći samo studenti koji se izvršili prijavljivanje predmetnom profesoru u predviđenom roku i nalaze se na spisku datom u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 58