Metalurško-tehnološki fakultet

Termin održavanja I kolokvijuma (popravni rok)
Polaganje I kolokvijuma (popravni rok) održaće se u petak 11.12.2020. godine, prema rasporedu datom u prilogu. Na polaganje kolokvijuma mogu izaći samo studenti koji su izvršili prijavljivanje predmetnom profesoru u predviđenom roku i nalaze se na spisku datom u prilogu.

Dokumenti

Broj posjeta : 60