Metalurško-tehnološki fakultet, 21.05.2019

Kolokvijum (Hemijska tehnologija, Metalurgija i materijali)Termin prvog kolokvijuma je 25. maj 2019.g. sa početkom u 8 časova, sala 208.

Broj posjeta : 155