Metalurško-tehnološki fakultet, 25.12.2019

Predaja seminarskih radovaPoslednji rok za predaju seminarskih radova iz predmeta Tehnička dokumentacija (Hemijska tehnologija; Metalurgija i materijali) je petak 27.12.2019. godine u periodu 12.00-13.00h.

Broj posjeta : 131