Metalurško-tehnološki fakultet, 27.12.2019

O predaji grafičkih radovaStudentima studijskog programa Hemijska tehnologija i studijskog programa Metalurgija i materijali, koji nijesu predali grafičke radove i kolokvijum (pripremljeni u fascikli) predmetnom profesoru isti im se neće bodovati za predlog konačne ocjene. Poslednji rok za predaju radova je ponedjeljak 30.12.2019. godine u terminu 11.00-11.30h.

Broj posjeta : 127