Metalurško-tehnološki fakultet, 20.05.2019

Rezultati testa II i domaćih zadatakaU prilogu se nalazi evidenciona tabela sa bodovima sa Testa II i domaćih zadataka. 

Eventualne nepravilnosti prijaviti predmetnom asistentu na e-mail: stanisic.milica90@gmail.com.

Napomena: Studentima koji nijesu predali treći domaći zadatak, bodovi će biti naknadno uneseni.

Dokumenti

Broj posjeta : 222