Pomorski fakultet Kotor, 13.12.2017

Održane praktične vježbe u Laboratoriji za elektrotehniku na akademskom studijskom programu Pomorska elektrotehnikaPraktična nastava (laboratorijske vježbe) iz predmeta Osnove brodske elektrotehnike i elektronike I na akademskom studijskom programu Pomorska elektrotehnika realizovana je u Laboratoriju za elektrotehniku Pomorskog fakulteta Kotor. Tokom realizacija vježbi, studenti su imali priliku da se upoznaju sa pravilima rada u laboratoriji za elektrotehniku, ovladaju svim bitnim bezbjedonosnim mjerema pri radu sa jednosmjernom električnom strujom, planiraju i izvode osnovna mjerenja na električnim kolima jednosmjerne struje prema datim uputstvima.