Pomorski fakultet Kotor, 01.12.2017

Kolokvijum I iz Inzenjerske grafike u pomorstvu na BrodomasinstvuKolokvijum I iz Inzenjerske grafike u pomorstvu na Brodomasinstvu odrzace se u subotu, 2. decembra 2017. godine i to:
- grupa 1 - parni brojevi indeksa, od 8:15 do 10:15 sati,
- grupa 2 - neparni brojevi indeksa, od 10:15 do 12:15 sati.

Priprema za kolokvijum I iz Inzenjerske grafike u pomorstvu ne Brodomasinstvu je postavljena i aktivirana na portalu. Studenti je mogu odraditi do subote, 2. decembra 2017. godine do 8:00 sati.