Pomorski fakultet Kotor, 17.12.2017

Kolokvijum IV iz Tehnicke mehanika na BrodomasinstvuPOMORSKI FAKULTET

Brodomašinstvo

Obavještenje

Za studente koji poažu 4. kolokvijum iz  Tehničke mehanike

 

 Četvrti kolokvijum iz Tehničke mehanike će se održati u SRIJEDU 20.12.2017. g. po rasporedu:

            10:15 -11:05h studenti sa brojem indeksa: 1/17 do 28/17,

            11:10 -  12:00h ostali studenti.

 

Na kolokvijumu:

  • Literatura nije dozvoljena. Dozvoljeno je imati list A4 formata sa formulama bez zadataka,
  • Identifikacioni dokument je obavezan,
  • Zabranjeno je korišćenje mobilnih telefona, čak i kao kalkulatora,
  • Papir ne treba donositi.

Stari student mogu polagati Tehničku mehaniku Ili po novom ili po starom program. Ukoliko polažu po starom ne trebe da rade 4. Kolokvijum, dok ukoliko rade po novom treba.

                                                                                                                  Predmetni nastavnik,  Kotor   17.12.2017. g.                                                                                                      Prof. dr Goran Ćulafić

Dokumenti