Pomorski fakultet Kotor, 20.12.2017

Rezultati kolokvijuma IV iz Tehnicke mehanike na BrodomasinstvuRezultati kolokvijuma IV iz Tehnicke mehanike na Brodomasinstvu dati su na oglasnoj tabli.