Pomorski fakultet Kotor, 31.10.2017

Kolokvijum I i Kolokvijum II iz Matematike na Menadžmentu u pomorstvu (Ponovci) Kolokvijum I iz Matematike na Menadžmentu u pomorstvu (Ponovci) odrzace se u petak, 17. novembra 2017. godine sa pocetkom u 13:15 sati.

 Kolokvijum II iz Matematike na Menadžmentu u pomorstvu (Ponovci) odrzace se u petak, 22. decembra 2017. godine sa pocetkom u 13:15 sati.