Pomorski fakultet Kotor, 24.12.2017

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracajuRezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju dati su na oglasnoj tabli.