Pomorski fakultet Kotor, 24.12.2017

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci) dati su na oglasnoj tabli.