Pomorski fakultet Kotor, 30.01.2018

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na NauticiRezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici dati su na oglasnoj tabli.

Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

22.01.2019


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

29.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Kolokvijum II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

19.12.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Kolokvijum I iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

29.10.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

30.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

16.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati zavrsnog ispita iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

16.01.2018


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

24.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Rezultati kolokvijuma II iz Terestricke navigacije na Nautici i pomorskom saobracaju

24.12.2017


Nautika i pomorski saobraćaj (2017)-Terestrička navigacija

Kolokvijum II iz Terestricke i prakticne navigacije na Nautici (ponovci)

14.12.2017