Pomorski fakultet Kotor, 17.01.2021

Poznavanje broda - Priznavanje poena na završnom ispituNa završnom ispitu vam se priznaje (ako vam odgovara) sledeći broj poena (vidjeti u prilogu) . Ako vam odgovara na završnom ispitu radite dio koji vam se ne priznaje ili ne radite ništa od dijela ispita sa zadacima. Dio ispita sa pitanjima normalno radite.

Dokumenti

Broj posjeta : 58