Pomorski fakultet Kotor, 09.01.2021

Prijava za popravni kolokvijum i priprema za ispitNa Moodle platformi je otvorena anketa za prijavu popravnih kolokvijuma. Svi studenti koji su zainteteresovani za popravak kolokvijuma dužni su da popune anketu, kako bismo obezbijedili da prilikom polaganja budu ispoštovane važeće epidemiološke mjere za prevenciju širenja virusa COVID-19.

Aktiviran je i peti domaći zadatak (dio 1 i dio 2) koji mogu poslužiti kao priprema za ispit.

Broj posjeta : 20