Pomorski fakultet Kotor, 16.01.2018

Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehniciRezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici dati su na oglasnoj tabli.