Pomorski fakultet Kotor, 15.11.2017

Rezultati kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.)Rezultati kolokvijuma I iz Ekonomike brodarstva - napredni kurs na Pomorskim naukama (Spec.) dati su na oglasnoj tabli.