Pomorski fakultet Kotor

Realizovana ERASMUS + mobilnost Pomorskog fakulteta Kotor UCG i Pomorske akademije Mircea cel Bătrân
Predstavnici menadžmenta, akademskog i neakademskog osoblja Pomorske akademije „Mircea cel Bătrân“ iz Konstance boravili su na Pomorskom fakultetu Kotor u periodu od 19. do 23. jula 2021. godine. Fakultet su posjetili kapetan (N) Toma Alecu, PhD, rektor Akademije; pukovnik Popa Catalin, PhD, prorektor za međunarodne odnose; komandant vanredni profesor eng. Nistor Filip, PhD, dekan Fakulteta za navigaciju i menadžment; i potporučnik Cucu Marius, MSc, rukovodilac kancelarije za međunarodne programe i projekte.

Kolege iz Rumunije dočekane su od strane dekana Pomorskog fakulteta Kotor prof. dr Špira Ivoševića, prodekanice za nastavu prof. dr Milene Dževerdanović Pejović,  prodekanice za razvoj i inovacije prof. dr Tatijane Dlabač i koordinatorke za međunarodnu saradnju doc. dr Senke Šekularac – Ivošević.

Kolege sa obje institucije su u toku perioda mobilnosti razmijenile znanja i iskustva o razvijanju institucionalnih politika i strategija prema evropskim standardima za visoko obrazovanje u pomorstvu, kao i najboljim praksama obuke studenata i pomoraca. Imajući u vidu trening tip mobilnosti, kolegama iz Rumunije su predstavljene savremene nastavne metode koje koristi Pomorski fakultet Kotor UCG, simulatori, laboratorije i projektne aktivnosti. Poseban dio radnih zadataka posvećen je administrativnim pitanjima u pogledu ERASMUS+mobilnosti, te definisanju okvira za realizaciju studentskih mobilnosti koje predstoje u zimskom semestru 2021/22.

Za potrebe realizacije svih ciljeva razmjene, ovom prilikom organizovano je krstarenje Bokokotorskim zalivom i upoznavanje sa gastronomskom ponudomjezikom, spomenicima kulture i pomorske tradicije Crne Gore. Zaključeno je da će se saradnja nastaviti i u budućem periodu uz povećanje broja razmjena na svim nivoima.

Broj posjeta : 90

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.