ERASMUS+ mobilnost sa Pomorskim odjelom Sveučilišta u Dubrovniku: gost doc. dr Ivona Milić Beran
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Na Pomorskm fakultetu Kotor u periodu od 05. do 17. 12. 2022. boravi doc. dr. sc. Ivona Milić Beran, profesorica na matematičkoj grupi predmeta Pomorskog odjela Sveučilišta u Dubrovniku.

Posjeta profesorice Milić Beran je dio Erasmus+ programa mobilnosti obuke koji doprinosi stvaranju područja saradnje u oblasti visokog obrazovanja, promoviše saradnju i modernizaciju i nudi mogućnost usavršavanja i razvijanja kako profesionalnih, tako i praktičkih vještina.

Gostujuća profesorica već duži niz godina ostvaruje uspješnu saradnju sa kolegama sa Pomorskog fakulteta Kotor u području naučne oblasti Marketing u pomorstvu. Rezultati saradnje su brojni radovi objavljeni u časopisima i promovisani na međunarodnim konferencijama, kao i saradnja na ocjenama i odbranama master radova. Ovom prilikom profesorica Milić Beran dočekana je od strane doc. dr Senka Šekularac-Ivošević sa kojom je u okviru predmeta Istraživanje pomorskog tržišta napravljen plan obuka i budući scenario realizacije zajedničkih naučno-istraživačkih radova na području primjene statističkih metoda u istraživanju tržišta usluga u marinskom poslovanju. Administrativni dio mobilnosti realizovan je u saradnji sa Sekretarom Fakulteta Verom Popović i saradnicom u nastavi mr Draganom Milošević.

Takođe, upriličeno je i posebno gostujuće predavanje u petak 9. decembra 2022. godine, kada je uvažena profesorica Milić Beran predstavila statističke metode istraživanja u pomorstvu i sami značaj statistike u savremenim istraživanjima i projekcijama pomorskog tržišta. Predavanju su prisustvovali studenti treće godine svih studijskih programa: Menadžment u pomorstvu i logistika, Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika.

Veliko je zadovoljstvo Kancelarije za međunarodnu saradnju Pomorskog fakulteta Kotor što se nastavlja plodotvorna saradnja sa univerzitetima i fakultetima iz područja bliskog okruženja. Tendencija je da se ovako uspješan trend nastavi u predstojećem semestru većim brojem odlaznih mobilnosti osoblja i studenata.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.