Realizacija dolaznih Erasmus + mobilnosti sa Pomorskog odjela Univerziteta u Dubrovniku
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Pomorski fakultet Kotor uspješno nastavlja dugogodišnju saradnju sa Univerzitetom u Dubrovniku. U skladu sa tim, u ljetnjem semestru 2023/24. godine od 19.02.2024. do 23.02.2024. godine na Pomorskom fakultetu Kotor boravili su predstavnici Pomorskog odjela Univerziteta u Dubrovniku: Prof. dr Žarko Koboević u svrhu predavanja i Doc. dr Ivona Milić Beran u svrhu usavršavanja.

Pored mobilnosti osoblja, aktivna je i jedna dolazna studentska mobilnost sa pomenute institucije. Naime, studentkinja magistarskih studija Karla Herceg provešće na Pomorskom fakultetu Kotor ljetnji semestar u cilju pripremanja diplomskog rada.

Kolege sa Pomorskog odjela ugostili su dekanica Pomorskog fakulteta Kotor Prof. dr Tatijana Dlabač i Prof. dr Špiro Ivošević. Ovom prilikom razgovarali su o praksama obrazovanja, mogućnostima povezivanja i unaprijeđenja obrazovnog i istraživačkog procesa. Takođe, pokrenuta je procedura oko obnavljanja ugovora o inter- institucionalnoj saradnji u okviru Erasmus+ programa mobilnosti.

U toku trajanja mobilnosti, Profesor Koboević održao je predavanja za studente III godine sa studijskog programa Nautika i pomorski saobraćaj u okviru predmeta: Upravljanje sigurnošću i rizik u pomorstvu, kao i Održavanje broda. Profesorica Milić Beran informisala je studente o mogućnostima i uslovima studiranja na Pomorskom odjelu Univerziteta u Dubrovniku, te obavila konsultacije sa studentima Pomorskog fakulteta Kotor koji će boraviti na partnerskom Univerzitetu u Dubrovniku. Takođe,  obavljeni su razgovori sa kolegama iz srodnih naučnih oblasti.

Studentkinja Karla Herceg upoznata je sa infrastrukturnim kapacitetima i obrazovnim procesom na Pomorskom fakultetu Kotor. Napravljen je plan rada vezan za istraživački pravac u diplomskom radu i komentorstvo sa Prof. dr Senkom Šekularac –Ivošević, prodekanicom za međunarodnu saradnju. Pored toga, studentkinja Herceg je imala priliku da upozna studente master i doktorskih studija na Pomorskom fakultetu Kotor i razmjeni iskustva studiranja sa njima.

Zaključeno je da Pomorski fakultet Kotor i Pomorski odjel Univerziteta u Dubrovniku imaju zajedničke interese i ciljeve, te da ova saradnja ima izuzetan potencijal i u budućem periodu.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.