Pomorski fakultet Kotor

Obuke za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija
U svjetskom prevozu tereta vrlo bitnu ulogu imaju brodovi za prevoz sirove nafte, odnosno tankeri. Porastom naftnog tržišta rasla je i veličina tankera tako da su postali jedni od najvećih i najzastupljenijih svjetskih trgovačkih brodova. Zbog specifičnosti rukovanja terata i samog kompleksnog sistema, pomorcima su neophodne obuke kako bi mogli ploviti na ovim tehnički zahtjevnim brodovima.

U skladu sa interesima tržišta i želje da studentima i pomorcima omogućimo kvalitetne obuke na savremenim tankerskim simulatorima Centar za obuku pomoraca Pomorskog fakulteta Kotor je akreditovao:

  • A37 Program obuke za izdavanje ovlašćenja o osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija,
  • A41 Program obuke za izdavanje ovlašćenja o naprednoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz nafte,
  • A77 Program obuke za obnavljanje ovlašćenja o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz nafte i hemikalija i
  • A 72 Program obuke za obnavljanje ovlašćenja o naprednoj osposobljenosti za rad na tankerima za prevoz nafte.

 

Broj posjeta : 72