Pomorski fakultet Kotor

Termin održavanja osnovnih obuka
Termin održavanja osnovnih obuka

Osnovne obuke u okviru Centra za obuku pomoraca na Pomorskom fakultetu Kotor će se do početka godišnjeg odmora izvoditi u dva termina i to: 

 • Pružanje prve medicinske pomoći
  I termin: 07. - 10. jun
  II termin: 25. jun - 03. jul
 • Osnovna sigurnost na brodu
  I termin: 11. -19. jun
  II termin: 05. - 08. jul
 • Obuka za članove posade kojima su dodijeljene  bezbjednosne dužnosti
  I termin: 21. jun
  II termin: 09. jul

Prijave za II termin obuka su do 24. juna. Obuke je moguće polagati odvojeno ili kao cjelinu!

Napomena: Osnovne obuke se neće održavati u periodu od 9. jula do početka septembra zbog godišnjeg odmora!

Kontakt: Dušanka Savić
Broj telefona: 067640259
E-mail adresa: dusankas69@gmail.com

Broj posjeta : 247