Pomorski fakultet Kotor, 26.06.2020

U Domu zdravlja Kotor završena praktična nastava u okviru osnovne obuke A34-Pružanje prve medicinske pomoći na broduPomorski fakultet Kotor i JZU Dom zdravlja Kotor potpisali su 4. marta 2020. godine Ugovor o saradnji u okviru kojeg je predviđena saradnja između ove dvije institucije sa ciljem podizanja svijesti o prvoj pomoći i medicinskoj brizi kako studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Pomorskog fakulteta Kotor tako i pomoraca koji pohađaju obuke na Pomorskom fakultetu.

Sa zadovoljstvom objavljujemo da je naša prva grupa studenata završila teorijski i praktični dio obuke A34-Pružanje prve medicinske pomoći na brodu. Teorijska nastava je održana na Pomorskom fakultetu Kotor, a praktična u JZU Dom zdravlja Kotor. Ovom prilikom se zahvaljujemo dr Igoru Kumburoviću, direktoru Doma zdravlja koji je prepoznao značaj napora Pomorskog fakulteta Kotor u organizovanju ove obuke i omogućio da se ista realizuje na kvalitetan način. Uspješna zajednička saradnja doprinijela je da Fakultet pokrene i proceduru dobijanja akreditacije obuke A44-Vođenje medicinske brige na brodu koja je neophodna za sve pomorce koji plove u svojstvu oficira.

Broj posjeta : 340