Pomorski fakultet Kotor

Rezultati - Konstrukcija i stabilitet broda - II kolokvijum
Rezultati II kolokvijuma iz predmeta Konstrukcija i stabilitet broda.

Žuto su označeni poeni iz pismenog dijela ispita koji mogu (ako vam to odgovara) biti priznati na završnom dijelu ispita.

Dokumenti

Broj posjeta : 49