Pravni fakultet

Odlaganje popravnog kolokvijuma
Na zahtjev predstavnika studenata 2. godine, popravni kolokvijum iz predemta Stvarno pravo se odlaže za 14.12.2020. godine.

Kolokvijum će se održati u terminu: 

Grupa I   studenti sa brojem indexa 2018 i ranije generacije u 8h.

Grupa II  studenti sa brojem indexa 2019 i 2020 u 9h. 

Broj posjeta : 442