Pravni fakultet, 28.01.2021

Završni ispit - 28.01.2021 18:26Završni ispit iz predmeta Nasljedno pravo biće održan 29. januara 2021. godine prema rasporedu u prilogu.

 

Raspored polaganja za redovni i popravni završni ispit

iz predmeta: NASLJEDNO PRAVO

(Sala I, II i III na Pravnom fakultetu)

 

I GRUPA - Sala I u terminu od 12:00 – 12:30h

(studenti generacije 2020 i 2019 od br. ind. 2/19 do br. ind. 57/19);

I GRUPA - Sala II terminu od 12:00 – 12:30h

(studenti generacije 2019 od br. ind. 58/19 do br. ind. 98/19);

 I GRUPA - Sala III u terminu od 12:00 – 12:30h

(studenti generacije 2019 od br. ind. 101/19 do br. ind. 157/19);

 

II GRUPA - Sala II terminu u terminu od 13:00 – 13:30h

(studenti generacije 2019 od br. ind. 158/19 do br. ind. 205/19);

II GRUPA - Sala I u terminu u terminu od 13:00 – 13:30h

studenti generacije 2019 od br. ind. 206/19 do br.ind. 81/18);

II GRUPA - Sala III terminu od 13:00 – 13:30h

(studenti generacije 2018 od br. ind. 84/18 do br.ind. 183/18);

 

III GRUPA - Sala I u terminu od od 14:00 – 14:30h

(studenti generacija 2016 - 2002) i studenti koji polažu kolokvijum po odobrenju prodekana za nastavu

III GRUPA - Sala II terminu od 14:00 – 14:30h

(studenti generacije 2018 od br. ind. 190/18 do br.ind. 240/17);

 

- Studenti mogu pristupiti ispitu sa indeksom ili ličnom kratom.

- Studenti su dužni da se strikno pridržavaju rasporeda po grupama i poštuju epidemiološke mjere preporučene od strane IJZ!

Rezultati ispita biće objavljeni na sajtu Pravnog fakulteta, sa terminom u kojem studenti mogu izvršiti uvid u testove.

 

Broj posjeta : 307