Pravni fakultet, 03.02.2021

Raspored studenata po grupama - popravni ispit - 03.02.2021 16:09Popravni završni ispit iz predmeta Nasljedno pravo biće održan 6. februara 2021. godine prema rasporedu u prilogu.

 

Raspored polaganja za redovni i popravni završni ispit

iz predmeta: NASLJEDNO PRAVO

(Sala I i II na Pravnom fakultetu)

 

I GRUPA - Sala I u terminu od 08:30 – 09:00h

(studenti br.ind. 2020 i 2019 od br. ind. 2/19 do br. ind. 129/19);

I GRUPA - Sala II terminu od 08:30 – 09:00h

(studenti generacije 2019 od br. ind. 134/19 do br. ind. 205/19);

 

II GRUPA - Sala I terminu u terminu od 09:15 – 09:45h

(studenti br. ind. 206/19 do br. ind. 169/18);

II GRUPA - Sala II u terminu u terminu od 09:15 – 09:45h

(studenti br. ind. 170/18 do br. ind. 206/17);

 

III GRUPA - Sala I u terminu od od 10:00 – 10:30h

(studenti br. ind. 2019/17 do br. ind. 93/02 tj. studenti generacija 2016 - 2002) 

 

Studenti koji polažu kolokvijum po odobrenju prodekana za nastavu mogu se javiti u bilo kojoj grupi kojoj pripadaju po broju indeksa.

 

- Studenti mogu pristupiti ispitu sa indeksom ili ličnom kratom.

- Studenti su dužni da se strikno pridržavaju rasporeda po grupama i poštuju epidemiološke mjere preporučene od strane IJZ!

Rezultati ispita biće objavljeni na sajtu Pravnog fakulteta, sa terminom u kojem studenti mogu izvršiti uvid u testove.

 

Broj posjeta : 229