Pravni fakultet, 10.11.2020

Novi termini kolokvijuma i raspored studenata po grupama - 10.11.2020 09:00Raspored polaganja za redovni kolokvijum

iz predmeta: NASLJEDNO PRAVO

 

Kolokvijum će se održati u srijedu 11. novembra 2020. godine

(Sala I i II na Pravnom fakultetu)

 

I GRUPA - Sala I u terminu od 9:40 – 10:10h

(studenti generacije 2020 i 2019 od br. ind. 2/19 do br. ind. 57/19);

I GRUPA - Sala II terminu od 9:40 – 10:10h

(studenti generacije 2019 od br. ind. 58/19 do br. ind. 98/19);

 

II GRUPA - Sala I u terminu od 10:35 – 11:05h

(studenti generacije 2019 od br. ind. 101/19 do br. ind. 157/19);

II GRUPA - Sala II terminu od 10:35 – 11:05h

(studenti generacije 2019 od br. ind. 158/19 do br. ind. 205/19);

 

III GRUPA - Sala I u terminu od 11:30 – 12:00h

studenti generacije 2019 od br. ind. 206/19 do br.ind. 81/18);

II GRUPA - Sala II terminu od 11:30 – 12:00h

(studenti generacije 2018 od br. ind. 84/18 do br.ind. 183/18);

 

IV GRUPA - Sala I u terminu od 12:25 – 12:55h

(studenti generacija 2016 - 2002)  

IV GRUPA - Sala II terminu od 12:25 – 12:55h

(studenti generacije 2018 od br. ind. 190/18 do br.ind. 240/17);

 

 - Studenti mogu pristupiti ispitu sa indeksom ili ličnom kratom.

- Studenti su dužni da se strikno pridržavaju rasporeda po grupama i poštuju epidemiološke mjere preporučene od strane IJZ!

Rezultati kolokvijuma biće objavljeni na sajtu Pravnog fakulteta.

Konsultacije i uvid u testove sa redovnog kolokvijuma održaće se u srijedu, 18. 11. 2020. prema grupama predviđenim u rasporedu časova u Sali II.

Broj posjeta : 363