Pravni fakultet

Nova objava - 05.02.2021 14:24 Raspored polaganja popravnog završnog ispita
OBLIGACIONO PRAVO - ZAVRŠNI ISPIT

 

RASPORED POLAGANJA ZA 09.02.2021.

OD 8 DO 9 SATI – STUDENTI SA INDEKSOM 19, 17, 16-01 DO 16-92

OD 9 DO 10 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 16-95 DO 16-215

OD 10 DO 11 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 16-216 DO 16-400

OD 11 DO 12 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 16-402 DO 16-487,  I GENERACIJE 15, 14

 

RASPORED POLAGANJA ZA 10.02.2021.

 

OD 8 DO 9 SATI – STUDENTI SA INDEKSOM 13, 12

OD 9 DO 10 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 11,10 

OD 10 DO 11 SATI - STUDENTI SA INDEKSOM 09, 08, 07,06,05 I ostali

Broj posjeta : 400