Pravni fakultet, 09.05.2019

Nova objava - 09.05.2019 22:04 Organizacija ispitaOBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA ĆE POPRAVNI KOLOKVIJUM IZ OBLIGACIONOG PRAVA BITI ODRŽAN PREMA SLEDEĆEM RASPOREDU:

1) 14.05.2019. U 8 SATI SALA II - STUDENTI SA INDEKSOM BR. 17-01 DO 17-115

2) 15.05.2019. U 8 SATI SALA II - STUDENTI SA INDEKSOM BR.17-116 DO 17/229

STUDENTI MOGU DA POLAŽU KOLOKVIJUM I POPRAVNI KOLOKVIJUM U TERMINIMA ZA ZAVRŠNI I POPRAVNI ZAVRŠNI ISPIT.

STUDENTI SU DUŽNI DA NA ISPIT DONESU INDEKS.

 

Broj posjeta : 412