Pravni fakultet

Nova objava - 06.07.2020 20:24 Raspored polaganja
Obligaciono pravo

Završni ispit - raspored polaganja

Generacija 18

8-9 sati – studenti sa indeksom br. 1-20

9-10 sati – studenti sa indeksom br.21- 44

10-11 sati – studenti sa indeksom br. 45-80

11-12 sati – studenti sa indeksom br. 81-131

12-13 sati – studenti sa indeksom br.131-211

Generacija 17

13-14 sati – studenti sa indeksom br. 2-123

14-15 sati – studenti sa indeksom br. 126-240

 

 

Broj posjeta : 591