Pravni fakultet

Nova objava - 17.07.2020 14:55 Raspored polaganja
Obligaciono pravo

Popravni završni ispit - raspored polaganja / 20.07.2020.

Generacija 18

8-9 sati – student sa indeksom br. 1- 44

9-10 sati – student sa indeksom br. 45-121

10-11 sati – student sa indeksom br. 127- 211

Generacija 17

11-12 sati – student sa indeksom br. 2-123

12-13 sati – student sa indeksom br. 126-240

Broj posjeta : 835