Pravni fakultet, 12.02.2020

Praktična nastava - 12.02.2020 16:26Studenti zainteresovani za učešće u realizaciji praktične nastave iz predmeta Kompanijsko pravo, mogu se prijaviti na vježbama 19. i 26. februara. Studenti će po svojim preferencijama biti podijeljeni u grupe, ili će grupe formirati predmetni nastavnik.

Nakon ovih termina studenti neće moći da učestvuju u realiazciji praktične nastave koja se odvija u grupama. 

Broj posjeta : 183