Pravni fakultet, 19.02.2020

Grupe za praktičnu nastavu - 19.02.2020 13:42U prilogu je dat konačan spisak studenata po grupama sa temama za realizaciju praktične nastave na predmetu Kompanijsko pravo.

Dokumenti

Broj posjeta : 180