Pravni fakultet, 18.03.2020

Nova objava - 18.03.2020 12:19Poštovani studenti,

U novim okolnostima izazvanim epidemijom koronavirusa nastavljamo sa nastavom iz predmeta Kompanijsko pravo koristeći nove metode rada prilagođene okolnostima.

Nastavni materijal biće postavljan u danima predviđenim za nastavu iz ovog predmeta na stranici predmeta na portalu www.ucg.ac.me, po tematskim jedinicama i redosljedu kako je to predviđeno u informacionoj listi.

Praktičnu nastavu ćemo nastaviti na konsultativnoj osnovi elektronskim putem. Studenti će po grupma izvještavati o svom radu na nedjeljnoj osnovi. Po završenom radu dostaviće nam pripremljeni materijal za registraciju određenog oblika privrednog društva sa Izvještajem o radu, koji će biti predmet ocjenjivanja.

Seminarska nastava će se takođe obavljati na konsultativnoj bazi elektronskim putem. Svoje radove možete dostaviti na pregled na e-mail adresu: nikolad@ucg.ac.me . Nakon pregleda radova biće vam dostavljene eventualne sugestije o potrebnim intervencijama u radu ili će vam biti dodijeljeni poeni prema ocjeni kvaliteta rada.

Pitanja možete postavljati elektronskim putem na e-mail adrese: radonjic@ucg.ac.me ; nikolad@ucg.ac.me , a najčešća pitanja sa odgovorima će biti postavljana na internet stranci predmeta, kako bi bili dostupni svima i da se ne bi ponavljala.

prof. dr Dragan Radonjić

Broj posjeta : 166