Pravni fakultet, 05.06.2020

Grupe za završni ispit iz Kompanijskog prava (ispravka) - 05.06.2020 15:05Raspored polaganja za završni ispit
iz predmeta: KOMPANIJSKO PRAVO
Završni ispit će se održati 10. juna 2020.
(Sala I, II i III na Pravnom fakultetu)
I GRUPA - Sala I u terminu od 8.00 – 8.25h:
• Studenti sa sledećim brojem indeksa:
(od br. ind. 242/19 zaključno sa br. ind.47/18);
I GRUPA - Sala II u terminu od 8.00 – 8.25h:
• Studenti sa sledećim brojem indeksa:
(od br. ind. 48/18 zaključno sa br. ind.86/18);
I GRUPA - Sala III u terminu od 8.00 – 8.25h:
• Studenti sa sledećim brojem indeksa:
(od br. ind. 87/18 zaključno sa br. ind.125/18);
***
II GRUPA - Sala I u terminu od 9.00 – 9.25h:
• Studenti sa sledećim brojem indeksa:
(od br. ind. 124/18 zaključno sa br. ind.189/18);
II GRUPA - Sala II u terminu od 9.00 – 9.25h:
• Studenti sa sledećim brojem indeksa:
(od br. ind. 190/18 zaključno sa br. ind.47/17);
II GRUPA - Sala III u terminu od 9.00 – 9.25h:
• Studenti sa sledećim brojem indeksa:
(od br. ind. 54/17 zaključno sa br. ind.136/17);
***
III GRUPA - Sala I u terminu od 10.00 – 10.25h:
• Studenti sa sledećim brojem indeksa:
(od br. ind. 138/17 zaključno sa br. ind.263/17);

***
- Studenti mogu pristupiti ispitu samo sa indeksom!
- Studenti su dužni da se strikno pridržavaju rasporeda po
grupama i poštuju epidemiološke mjere preporučene od
strane IJZ!
***


Uvid u testove za završni ispit 10. juna 2020.
u 14.30h (Sala II)

Broj posjeta : 229