Građevinski fakultet, 09.11.2020

Raspored polaganja kolokvijuma - 09.11.2020 22:40Broj indeksa

Vrijeme

Sala (GF)

1/2020 – 19/2020

16 h

105

20/2020 – 39/2020

16 h

010

40/2020 – 59/2020

16 h

008

60/2020 – 79/2020

16 h

006

80/2020 – 99/2020

17.30 h

105

100/2020 – 110/2020 i svi br. indeksa 2018

17.30 h

010

svi br. indeksa 2019

17.30 h

008

svi br. indeksa 2015, 2016, 2017

17.30 h

006

Broj posjeta : 427