Građevinski fakultet

Termini polaganja sept. rok
Na zahtjev studenata termini provjera znanja u sept. roku su:
 
kolokvijum 10.9.2020.godine, 8-12h, sala 015,017
popravni kolokvijum 18.9.2020.godine, 8-12h, sala 015,017
završni ispit 11.9.2020.godine, 8-12h, sala 015,017
popravni završni ispit 19.9.2020.godine, 8-12h, sala 015,017
Broj posjeta : 206