Građevinski fakultet, 07.02.2019

Raspored grupa za časove vježbi. Evidencija studenata koji ponovo slušaju predmet a imaju predat elaboratStudenti koji prema evidenciji predmetnog saradnika imaju predat i potpisan elaborat ne moraju da prisustvuju časovima vježbi. Međutim, ako žele da prisustvuju, onda to mogu uraditi samo ponedeljkom u terminu od 13.15 do 15.00 časova, sala 017.

Dokumenti