Pravni fakultet, 28.12.2017

Specijalno fizičko obrazovanje - termini ispitaPolaganje ispita iz predmeta SFO obavice se13.01.2018. g. u 11:30h sala Univerzitetskog sportskog i kulturnog centra (poslije prakticnog dijela polaze se teorijski u zgradi fakulteta).

Popravni 06.02.2018. Ista satnica i raspored.

 

 

Kolokvijum iz predmeta SPECIJALNO FIZIČKO OBRAZOVANJE (SFO) II održat ce se 19.12.2017. godine, u 10:00 časova, u sali Univeritetskog i kulturnog centra (kod studentskog doma). Ponijeti sportsku opremu.
Studenti će moći polagati oba kolokvijuma u ovom terminu.

Predmetni nastavnik
Doc. dr Milovan Ljubojević