Pomorski fakultet Kotor, 22.11.2017

Rezultati kolovkijuma I iz Navigacije na upravljackom nivou na NauticiRezultati kolovkijuma I iz Navigacije na upravljackom nivou na Nautici dati su na oglasnoj tabli.