Pomorski fakultet Kotor, 28.10.2017

Kolokvijum I iz Manevrisanja i PIS na NauticiKolokvijum I iz Manevrisanja i PIS na Nautici odrzace se u subotu, 18. novembra 2017. godine u ucionici B1 prema sljedecem rasporedu:

  • I grupa sa pocetkom u 10:00 sati, brojevi indeksa od 1/2016 - 45/2016,
  • II grupa sa pocetkom u 11:00 sati, brojevi indeksa od 48/2016 - 76/2010.