Pomorski fakultet Kotor, 26.03.2018

Rezultati kolokvijuma I iz Brodskih parnih turbina na BrodomasinstvuRezultati kolokvijuma I iz Brodskih parnih turbina na Brodomasinstvu dati su na oglasnoj tabli.