Metalurško-tehnološki fakultet

Test iz organske hemije za studente tehnologije
O B A V J E Š T E NJ E

 

            II TEST iz Organske hemije za studente Hemijske tehnologije biće održan u Laboratoriji za organsku hemiju prema sledećem rasporedu:

- četvrtak, 28.12., 1515-1545 – grupa studenata koji redovno vježbaju u navedenom terminu;

- četvrtak, 28.12., 1545-1615 – nadoknada vježbi;

- četvrtak, 28.12., 1615-1645 – grupa starijih studenata, sa brojevima indeksa 36/15 do 18/09;

- petak, 29.12., 1630-1700 – grupa studenata koji redovno vježbaju u navedenom terminu;

- petak, 29.12., 1700-1730 – nadoknada vježbi.

            Nadoknada propuštenih eksperimentalnih vježbi za studente koji imaju do tri opravdana izostanka (uz odgovarajuće ljekarsko ili a drugo dekvatno uvjerenje) biće organizovana u laboratoriji.