Metalurško-tehnološki fakultet

Rezultati testova, kolokvijuma i završnog ispita (redovni termin)
Studenti svoje radove mogu pogledati u utorak, 30.06.2020. godine u 12 časova u kabinetu 209.

Studenti čiji je broj indeksa markiran žutom bojom nijesu ovjerili sve vježbe ili im ovjera nije upisana u indeks (što su dužni da regulišu u popravnom roku, kako bi administrativno završili sve vježbe).

Na popravnom roku studenti, kao i na redovnom, imaju mogućnost polaganja i popravnog kolokvijuma i laboratorijskog testa, po sopstvenoj želji.

Predmetni nastavnik

Dokumenti

Broj posjeta : 348