Metalurško-tehnološki fakultet, 22.12.2019

Termin II kolokvijuma iz Hemijske TermodinamikeII kolokvijum iz Hemijske termodinamike biće održan 23. decembra u 09:00 h u sali 206. 

Studenti će moći da ovjere eksperimentalne vježbe nakon kolokvijuma, od 11:30 h u laboratoriji za Fizičku hemiju i elektrohemiju.

Broj posjeta : 81