Metalurško-tehnološki fakultet, 26.05.2020

Termini kolokvijumaTermini kolokvijuma iz Tehnoloških operacija:

Redovni kolokvijum: 5. jun, sala 101 u 11:30 h

Popravni kolokvijum: 9. jun, sala 101 u 11:15 h

 

Broj posjeta : 85